You and I

Lokacija: Vrata raja

Fotografija: Lukart