Under the Light of a Thousand Stars

Lokacija: Oči unutrašnjosti

Fotografija: Bojan Širola