I Have Been Around the World

Lokacija: Utočište ljubavi

Fotografija: DT studio