Every Night I’ll Kiss You

Lokacija: Stare staze
Fotografija: Bojan Širola